LÜTFEN AŞAĞIDAN HİZMET SEÇİNİZ

Buhar Kazanı Adet Giriniz
Kalorifer kazanı Adet Giriniz
Kızgın Yağ Kazanı Adet Giriniz
Hava Tankı Adet Giriniz
Hidrofor Tankı Adet Giriniz
Boyler Adet Giriniz
Genleşme Tankları Adet Giriniz
Basınçlı Tanklar Adet Giriniz
Otoklav Adet Giriniz
Buharlı Pişirme Kazanları Adet Giriniz
Vinç (Gezer Köprülü Vinç, Portal Vinç, Monoray Vinç) Adet Giriniz
Kule Vinç Adet Giriniz
Mobil Vinç Adet Giriniz
Platform(Sütunlu Çalışma,Erişim Donanımı,Seyyar İş) Adet Giriniz
Transpalet Adet Giriniz
İstif Makinası Adet Giriniz
Araç Kaldırma Lifti Adet Giriniz
Forklift Adet Giriniz
Caraskal Adet Giriniz
Zincirli Çektirme Adet Giriniz
Halatlı Çektirme Adet Giriniz
Topraklama Ölçümleri Adet Giriniz
Paratoner kontrolleri Adet Giriniz
Elektrik panosu kontrolleri Adet Giriniz
Katodik Koruma Ölçümleri Adet Giriniz
Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu Adet Giriniz
Tahribatsız Muayene Hizmetleri Adet Giriniz
Görsel Muayene Adet Giriniz
Sıvı Penetrant Muayenesi Adet Giriniz
Manyetik Parçacık Muayenesi Adet Giriniz
Ultrasonik Muayene Adet Giriniz
Radyografik Muayene Adet Giriniz
İş makinaları Adet Giriniz
Kazan dairesi uygunluk Adet Giriniz
İskele Adet Giriniz
Yangın tesisatı ve hortumlar Adet Giriniz
Motopompalar Adet Giriniz
Boru tesisatı Adet Giriniz
Havalandırma ve klima tesitatları Adet Giriniz
İşyeri Gürültü Ölçümü Adet Giriniz
İşyeri Toz Ölçümü Adet Giriniz
İşyeri Aydınlatma Ölçümü Adet Giriniz
İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı vb.) Adet Giriniz
İşyeri Organik Buhar Ölçümü Adet Giriniz
İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü Adet Giriniz
İşyeri Gaz Buhar Ölçümü Adet Giriniz
Baca Gazı (Emisyon) Analizleri Adet Giriniz
Uçucu Organik Bileşenler (VOC) Adet Giriniz
Hava kalitesi Ölçümü Adet Giriniz
Akciğer Grafisi Adet Giriniz
Sft ( Solunum Fonksiyon Testi) Adet Giriniz
Odiometri( İşitme Testi) Adet Giriniz
Hemogram (Kan Sayımı) Adet Giriniz
Kan Grubu Adet Giriniz
Üre Adet Giriniz
Kreatinin Adet Giriniz
Ast Adet Giriniz
Alt Adet Giriniz
Ggt Adet Giriniz
Ürik Asit Adet Giriniz
Akş Adet Giriniz
Ekg Adet Giriniz
Göz Taraması Adet Giriniz
Gaita Kültürü Adet Giriniz
Gaita Mikroskobisi Adet Giriniz
Burun Kültürü Adet Giriniz
Boğaz Kültürü Adet Giriniz
Hepatit B aşısı Adet Giriniz
Grip Aşısı Adet Giriniz
Tetanoz Aşısı(TD-VAC) Adet Giriniz
Diğer Adet Giriniz
Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi Kişi Sayısı
Online Uzaktan Eğitim Portali Kişi Sayısı
İş Hijyeni Eğitimleri Kişi Sayısı
Mesleki ve Teknik Eğitimler Kişi Sayısı
Mesleki Yeterlilik Eğitimleri Kişi Sayısı
Parlama Patlama Yangından Korunma Eğitimi Kişi Sayısı
Yüksekte Çalışma Eğitimi Kişi Sayısı
Kimyasal Maddeler İle Güvenli Çalışma Eğitimi Kişi Sayısı
Ergonomi ve Sağlıklı Yasam Eğitimi Kişi Sayısı
Temel Arama Kurtarma Eğitimi Kişi Sayısı
İşaretçi Sapancı Eğitimi Kişi Sayısı
Acil Durum Bilinci Eğitimi Kişi Sayısı
Patlamadan Korunma Dökümanı  
Yangın Risk Değerlendirmesi  
Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi  
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 
Büyük Endüstriyel Kaza  
Sosyal Sorumluluk  
İş Hukuku  
* ile belirlenmiş alanların doldurulması zorunludur.
YUKARI