YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Eğitim Amacı & İçerik
Bu kursun amacı, iş deneyimi olan personele erişimin kolay olduğu çalışma sahalarında karşılaşacakları yüksekte çalışma ilkelerini öğretmek ve farkındalık yaratmaktır. Eğitime katılan personel yüksekte çalışmanın riskleri, yasal mevzuat, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımı/muayenesi/bakimi, risk analizi gibi temel bilgiler edineceklerdir.

Çevrim Dışı
Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar iş tanımlarina uygun olarak düşüş durdurma, işe konumlanma, düşüş engelleme (tasmalama) gibi kullanacakları sistemler hakkında hem teorik hem de pratik beceriler kazanırlar.

Ön Koşul
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek tibbi yeterlilik, yüksekte çalışmaya yatkınlık.

Kimler katılabilir
Erişimin kolay olduğu basit işlerde çalışanlar
Hareketli platform, iskele, vinç, sepetli araç gibi erişim araçlarında çalışanlar

Eğitim İçeriği & Amaçları
Yüksekte çalışmanın tehlikeleri
Temel yasal mevzuat
Risk değerlendirmesi
Güvenli çalışma ortamının hazırlanması
Lanyard kullanma
Güvenli çalışma pratiği

Katılımcı Sayısı : 12 Kişi / 1 Eğitmen
Süre: 1 Gün (8 Saat)

Eğitim Yeri
Bu eğitim tarafımızca keşfi yapılıp onaylanmak koşuluyla firmanizin sahasında yapılabilmektedir.

 

 

YUKARI