TEMEL ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı & İçerik
İşyerinin kurum bazındaki hizmetlerinin afet ve acil durumlardan etkilenmeden kesintisiz bir şekilde aktif tutulması ve afet ve acil durum anına en etkin bir şekilde hazır olması için oluşturulacak plan büyük önem taşımaktadır. Ancak bu planın kâğıt üzerinden ziyade uygulanabilirliği, aktifliği ve günce Temel Arama Kurtarma Eğitimi ister Bu eğitimin sonunda iş yerinizdeki tehlikeli durumları ölçümleyebilecek, acil müdahale ekiplerini gerektiği şekilde kurabilecek, eğitimleri, tatbikatları, uygulamaları yaparak iş yerinizin güvenliğini daha üst seviyelere taşıyabileceksiniz.

Kimler katılabilir
İş güvenliği uzmanları, işverenler, işveren vekilleri, işyeri hekimleri ve iş yerindeki acil durum anında görevi olan çalışanlar. Bir olay anın da planların yetersizliği, güncel olmayışı, bilinmemesi durumunda sergileyecek yanlış hareketler sonunda olayın daha fazla büyümesine yayılmasına ve kazalarda kaybin daha çok olmasına sebep olduğu tespit edilmiştir.

Eğitim İçeriği & Amaçları
Acil Durum Yönetimi
Temel Kavramlar ve Tanımlar
Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Temel İlkeleri Acil Durum Planlaması
Planlama ve Müdahale Sistemi
Tehlike Analizi ve Durum Tespitleri
Planlama Stratejileri Acil Durum Plan Uygulamaları
Uygulama Prosesleri
Senaryo Temelli Etki Analizi
Tatbikatlar

Çevrim Dışı
İşyeri Afet Planı
İlgili Mevzuatın incelenmesi
18-06-2013 tarih ve 28681 sayılı İş Yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik
20-06-2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanis Akademi Eğitim Salonu veya eğitim almak isteyen kurumun salonu

Belgelendirme
Eğitime katılanlara "eğitim katılım" belgesi verilmektedir.

 

 

YUKARI