TEKNİK DANIŞMANLIKLAR

Danışmanlık & Denetim Danışmanlık & Denetim
Günümüzde basit bir bilgi veya ihmalin işletmelere ve işverenlere sağlayacağı fayda ve zararın ne düzeyde olduğunu tahmin etmek zordur.
İşletmeler özellikle kurulum safhasından başlamak suretiyle ehil kişiler tarafından doğru yönlendirilmeleri neticesinde işyerine ve işin akışına çok ciddi değerlere rahatlıkla ulaşabilmektedirler.
Bu bağlamda iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında uzun zamandır çalışan Uzman iş güvenliği aşağıda belirtilen hususlarda işinize ve size fayda sağlayacak uygulamalarla sizlerin yanında yer almaktadır.

 • Başlıca Danışmanlık ve Denetim Faaliyetimiz
 • İş Sağlığı ve Güvenliği denetimleri ve danışmanlığı,
 • Risk değerlendirme danışmanlığı,
 • İş ve sosyal güvenlik danışmanlığı,
 • Sosyal sorumluluk denetimleri ve danışmanlığı,
 • Müşteri denetimlerine hazırlık müşavirliği,
 • Acil durum yönetimi hakkında danışmanlık,
 • Yangın güvenliği danışmanlığı,
 • Ruhsat,çevre izinleri, iski ve itfaiye raporu alınması hakkında danışmanlık,
 • Kaza incelemesi, kök neden analizi ve kaza önleme programı,
 • Kimyasal yönetimi ve tehlike iletişimi Makine güvenliği ve makinelerde risk değerlendirme,
 • İş izin sistemlerinin kurulması,
 • İşyeri Ergonomik risklerin değerlendirilmesi,
 • Sağlık gözetimi ve işyeri sağlık hizmetlerinin organizasyonu,
 • OHSAS 18001 sisteminin kurulması

 

 

YUKARI