PERİYODİK TEKNİK KONTROLLER

6331 Sayılı İş Sağlı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak 25 Nisan 2013 tarihinde ‘’ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ yayınlanmıştır.
İlgili yönetmeliğin 2. Bölümünde yer alan 5. Maddesinde ‘(1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır’ denmektedir.
Yine bu yönetmeliğin EK-III’ünün 2. Maddesinde ‘Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları’ olarak adlandırılan Basınçlı Kap ve Tesisatlar, Kaldırma ve İletme Ekipmanları, işletmeye yardımcı tüm Tesisatlar ve üretimde kullanılan Makine ve Tezgahların periyodik teknik kontrollere tabii olduğu vurgulanmış ve bu kontrollere yetkili kişi ve kurumlar belirtilmiştir.
Bu yönetmeliğin ilgili tüm hükümleri ve kontrole tabii makine-ekipmanların ilgili standartları göz önünde bulundurularak teknik kontrol ve ölçüm hizmetlerini ALENT sizlere hizmet vermek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

PERİYODİK TEKNİK KONTROL KAPSAMIMIZ

 • MAKİNELERİN TEKNİK KONTROLLERİ
  • Basınçlı Kap Ve Ekipmanları
  • Kaldırma Ve İletme Ekipmanları
  • İş Makineleri ve Ekipmanları
  • Tezgahlar ve Üretim Makineleri
 • ELEKTRİK TEKNİK KONTROLLERİ
  • Elektrik Test ve Ölçümleri
  • Elektrik Tesisat Kontrolleri
  • Topraklama Tesisatı Kontrolleri
  • Jeneratör Test ve Kontrolleri
  • Akümülatör
  • Transformatör
 • ASANSÖRLER
  • Elektrikli Asansörler
  • Hidrolik Asansörler
 • TESİSAT KONTROLLERİ
  • Yangın Tesisatları Ve Motopomplar
  • Havalandırma ve Klima Tesisatları
  • Boru Tesisatları (Basınçlı Tesisatlar)
  • Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolleri
 • İSKELE KONTROLLERİ
  • Kurulum
  • Kullanım
  • Söküm Kontrolleri
 • NDT KONTROLLERİ (TAHRİBATSIZ MUAYENE)
  • Görsel Muayene
  • Sıvı Penetrant Muayenesi
  • Manyetik Parçacık Muayenesi
  • Ultrasonik Muayene
  • Radyografik Muayene
 • KAZAN DAİRELERİ KONTROLLERİ
  • Doğalgazlı Kazan daireleri Uygunluk Muayeneleri
  • Katı Yakıtlı Kazan daireleri Uygunluk Muayeneleri
  • Sıvı Yakıtlı Kazan daireleri Uygunluk Muayeneleri

 

 

YUKARI