MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunun 15. Maddesi gereği işe girişlerde çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulması gerekmektedir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
Yasal bir Zorunluluk olarak ele alınana işyerlerinde çalışanların sağlık tetkik ve taramalarının amacı meslek hastalıklarına neden ola bilecek ortam şartlarındaki sağlık risklerinin belirlenmesi ve önüne geçilmesi, olası meslek hastalıklarının engellemek amacıyla tedbir alınmasının sağlamaktır.
İşyerlerinde çalışanların sağlık tetkikleri güvenilir ve doğru kurumlarca ele alınması ciddi önem arz etmektedir.
Çalışan sağlığının işyerinde periyodik olarak gözetilerek temin edilmesi mutlu ce sağlıklı bir çalışma ortamı, Verimliliğin artış ve güvenilir, Kaliteli ürün eldesi gibi ciddi ekonomik faydalar doğurabilir.
İşin devamı süresince çalışanın kişisel özellikleri , işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak, Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayeneler tekrarlanmak zorundadır.
İşe giriş sağlık raporları ve Periyodik sağlık raporlarının düzenlene bilmesi için işyeri ve işin niteliğine göre sağlık tetkikleri yapılması gerekmektedir.
Anlaşmalı Hastanelerimiz ve Mobil sağlık aracımız ile tüm sağlık taramalarınız ve kontrolleriniz yapılmaktadır.
Mobil sağlık aracımız ile işyerinizde yapacağımız çalışmalar ile vakit kaybınızı en aza indirebilirsiniz.

Mobil Sağlık Hizmetleri


Laboratuvar İncelemeleri
Akciğer Grafisi ,SFT ( Solunum Fonksiyon Testi) ,Odiometri( İşitme Testi), Hemogram (Kan Sayımı), Kan Grubu,ÜRE, KREATİNİN, AST, ALT, GGT, ÜRİK ASİT, AKŞ ,EKG ,GÖZ TARAMASI
Portör Muayeneleri
Gaita Kültürü, Gaita Mikroskobisi, Akciğer Grafisi ,Burun Kültürü, Boğaz Kültürü
Gerekli Aşılar
Hepatit B , Grip Aşısı , Tetanoz Aşısı(TD-VAC)

 

 

YUKARI