İŞARETÇİ SAPANCI EĞİTİMİ

İşaretçi ve Sapancı Eğitimin Amacı ve İçerikleri
Eğitimin hedefi, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak yükleme boşaltma ve kaldırma operasyonlarında sapancıların saha operasyonlarında efektif bilgi ve tecrübeye sahip olmasını sağlamaktır.

Eğitim, katılımcılarla birlikte uygulamaya yönelik örneklerle desteklenecektir. Eğitim sırasında, teknik emniyete giriş, ekipman çeşitleri ve donanımlar, iş planlaması ve çalışma esnasında uyulması gereken kurallar ve karşılaşılabilecek olası problemlerle ilgili örnekler verilecek ve genel öneriler aktarılacaktır.

Ön Koşul
Tıbbi yeterlilik, çalışmaya yatkinlik.

Kimler Katılabilir
Konu ile ilgili saha personeli, teknik personel ve yöneticileri

Eğitim İçeriği & Amaçları
Teorik Bölüm;
Türkiye mevzuatı hakkında bilgilendirme
İş öncesi gereklilikler
Banksman ve slinger olarak yapılacak kontroller
İş planlaması
İşbaşı toplantısı ve acil durum planlaması
Ekipman Eğitimi Bölümü;
Kullanılan ekipmanlar (halat, kilit, vb)
Yük kaldırma ekipmanları hakkında bilgi verilmesi (vinçler vb)
Temel yük kaldırma operasyonu planlama
Yük bağlama teknikleri
Yük kaldırma operasyonu yönetimi (Görev ve sorumluluklar, iletişim, acil durum müdahalesi)

Katılımcı Sayısı : 15 Kişi/ 1 Eğitmen
Süre : 1 GÜN (8 Saat)

Eğitim Yeri
Bu eğitim tarafımızca keşfi yapılıp onaylanmak koşuluyla firmanızın sahasında yapılabilmektedir.

Belgelendirme
Teorik ve pratik sinavları başarıyla tamamlayan katılımcılara 1 yıl geçerliliği olan, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ilgili yönetmeliklerine uygun, Alent  tarafından düzenlenen "Başarı Belgesi" verilmektedir. Eğitimde başarısız olma durumunda yalnızca "Katilim Belgesi" düzenlenmektedir.

 

 

YUKARI