KURUMSAL

Ülkemizde son yıllarda hızlı bir ivme kazanan İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal mevzuat ve ilgili ulusal/uluslararası standartlar çerçevesinde tam olarak faaliyetlerin yürütüle bilmesi için ölçüm, kontrol ve eğitimler ile desteklenmesi gerekmektedir.
Bu bağlamada Alent olarak Firmaların ihtiyaç duydukları tüm ölçüm, kontrol ve eğitimleri tek çatı altında yasal mevzuatlar, ilgili ulusal/uluslararası standartlar ve kalite yönetim sistemleri ile uygun ve işletmenize en doğru çözümler sunmak adına sektöre katkı sağlamaya kurulmuştur.

Amacımız, öncelikle kurumsal olarak çalıştığımız tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini desteklemek, gerek saha uygulamaları gerekse yasal mevzuat kapsamında işletmelerin gerekli tüm ölçüm , kontrol ve eğitimlerini gerçekleştirmek , gerekli dokümantasyonların sağlanmasında yardımcı olmaktır.
Diğer yandan ise yaptığımız çalışmalar ile her platformda kabul gören değer yargıları ve standartlar oluşturmak amacındayız.

YUKARI